Geografia

Teória spätných väzieb

Ďalšou teóriou opierajúcou sa o prirodzené procesy je schopnosť lesných porastov viazať CO2 pre potreby svojho metabolizmu. Rôznymi pokusmi sa však dokázalo, že stromy dokážu absorbovať a premeniť na rastlinnú hmotu len 10% CO2...

Skleníkové plyny

N Oxid dusný (N2O). Je účinnejší ako metán. Jedna jeho molekula je asi 230 krát účinnejšia ako molekula oxidu uhličitého a jeho životnosť je 150 rokov. Jeho zdrojom sú reakcie v pôde podporovanej hnojením,...

Teória spätných väzieb

Klimatický systém má 5 zložiek: atmosféru, hydrosféru, kryosféru, biosféru a geosféru. Ide teda o systém rôznych činiteľov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. Zvýšením koncentrácie skleníkových plynov došlo k porušeniu rovnováhy medzi týmito zložkami. Teória spätných...

Skleníkový efekt

Podstata skleníkového efektu Na Zem prenikajú elektromagnetické vlny zo Slnka, ktoré majú dĺžku v rozmedzí 290 až 5000 nm. Rozlišujeme tri druhy žiarenia: 1. Ultrafialové žiarenie (od 400 nm). Preniká len v malom množstve,...

Skleníkové plyny

Niekedy sa označujú ako radiačné aktívne plyny. Existovali takmer počas celej histórie Zeme. Medzi prirodzené skleníkové plyny patrí hlavne vodná para, ozón a oxid uhličitý. Bez ich pôsobenia by bola teplota zemského povrchu o...

Rusko – Štáty

1. Sever (2 AR – Komi, Karelsko; drevo – Syktyvkar, Archangeľsk; ropa, zem. plyn, uhlie; žel. ruda – Murmansk, Mončegorsko; meď, nikel, apatit, neteliny; hutníctvo – Cerepovec);2. SZ (0 AR, St. Peterburg; energet. hosp.,...

Afrika / Austrália – Štáty

Afrika: (30 mil. km2, 732 mil. o., 23 o./km2) Oblasti: 1. Pohorie Atlas (cez Tunis, Alžírsko, Maroko);2. Tabuľová Afrika (Saharsko-sudánska rovina, Hornoguinejská vys., Konžsko-Kalaharská panva, Kapské vrchy, Madagaskar);3. Východná obl. (Etiópska vys. Somálsky polost.);...

Canada – Štáty

Canada: (9,9 mil. km2, 30 mil. o., 3,5 o./km2) Nerasty: nikel (Sudbury), meď (Brit. Kol., Saska., Manitoba, Yukon),kobalt a striebro (Cobalt),olovnato-zinkové rudy (Brit. Kol., Nový Bruns.),chromity (Brit. Kol., Queb.),azbest (Queb.),urán (Port Radium, Uranium City),zlato...

USA – Štáty

USA: (9,8 mil. km2, 255 mil. o., 27 o./km2) Ekon. oblasti: 1. Nové Anglicko – Maine, New Hampton, Vermont, Massachusets, Rhode Island, Connecticut – vlnárstvo (prístav Providence); obuvníctvo (Massach., Maine); drevárstvo; strojárstvo – lode...