Geografia

Lidská sídla a urbanizace

Lidé málokdy žijí osamoceně. Nejvíce jich bydlí v sídlech, které se mění co do velikosti, lokalizace, uspořádání a funkce. Tato organizovaná seskupení lidských obydlí obsahují více aspektů života lidí. Ekonomické aktivity, přepravní systémy, komunikační...

Kontrola nad povrchem země

Usilování o kontrolu nad velkými a malými oblastmi zemského povrchu je univerzální jev, a historie zná množství těchto usilování, které skončily destruktivním konfliktem. Usilování o kontrolu má však také hledisko produktivní spolupráce. Geograficky informovaný...

Kontrola nad povrchem země

Zdroje jsou nějaké fyzické materiály, pocházející z různých míst Země, a kterým lidé přiřazují nějakou hodnotu. Pro přežití lidí jsou nezbytné tři základní zdroje – země, voda a vzduch. Zdroji se stávají také jiné...

Prostorová organizace populace:

Charakteristika obyvatelstva, jeho rozložení, stěhování a růst nemůžeme vynechat. Na začátku 19. století žilo na zemi méně než 1 mld. lidí. Dvacáté první století začíná s více než 6 mld. obyvatel. Geograficky informovaný člověk...

Země a mozaika kultur:

Jaké je členění multikulturního světa, jaké jsou jeho prostorové struktury. Kultura je termín, který se dotýká sociálních struktur, jazyků, náboženských systémů, institucí, technologií, umění, stravování a tradice zvláštních skupin lidí. Svět lidí se skládá...

Ekonomické systémy, sítě a doprava:

Vzácné statky jsou nerovnoměrně rozptýleny po zemském povrchu. Žádná země nemá všechny zdroje, které potřebuje pro svůj růst. Proto každá země musí obchodovat s jinými zeměmi, a celý svět je spojen globální ekonomickou závislostí....

Místa a hodnoty:

Osobní představa míst a oblastí není žádnou uniformou. Spíše pohled člověka na konkrétní místo nebo oblast je zvláštním výkladem 6)jejího umístění, velikosti, charakteristiky a významu. Je ovlivňován lidskou kulturou a zkušeností. V geografickém pohledu...

Místa a hodnoty

Některá místa jsou naplněna zvláštním významem, ale jen pro jisté skupiny lidí. Tak je to s významem Mekky pro muslimy, zatímco pro nemuslimy má Mekka jen historický význam. Pro cizí turisty je Rio de...

Přírodní systémy a lidé:

Jsou však další důležitá témata, která do popisované problematiky patří, a jedním z nich je geografické uspořádání ekosystémů. Jaké jsou základní charakteristiky a prostorového uspořádání hlavních ekosystémů na naší planetě? Jak různé populace rostlin...

Mentální mapy

Geografie se pokouší zmocnit prostorové organizace světa tím, že ji rozkládá na jednoduché části: body, čáry, procesy, a jejich hodnoty(významy). Pak jejich kombinace – sítě, povrchy, uzly… Tyto složky popisují vlastnosti objektů, jevů apod....