Geografia

Lidé dávají význam místům kde žijí:

Osobní život každého z nás je založen na konkrétním místě ve kterém žijeme. Naše osobní prožívání je důvěrně spojeno s takovým místem. Je zdrojem naší hrdosti a třeba i pýchy. Je dobré mít tuto...

Lidé dávají význam místům kde žijí

Termín oblast má mnoho definic. Pro školní geografii vystačíme s tím že slouží k poznávání a organizování zemského povrchu a to pro různé účely. Rozumět termínu oblast a procesu regionalizace je další základní předpoklad...

Mentální mapy:

Velmi významnou dovedností je umění vyvářet a užívat myšlenkové(mentální) mapy3). Každý člověk, nejenom geograficky gramotná osoba musí v životě podržet ve své mysli mnoho informací o místech a prostředích, a musí být schopen organizovat...

Mentální mapy

Některé aktivity pro umožňující cvičit jejich tvorbu by mohli být tyto:1. Kde by jsi chtěl žít. Tříbodová škála na posouzení; nechci tam žít- 1bod, chci tam žít-5 bod, bez citového vztahu-3 body. Osobní volby...

Svět v prostorových termínech:

Cílem výuky geografie na základních a středních školách tedy není především transformace poznatků geografického výzkumu, reflexe geografické vědy do vědomí žáků a studentů, ale spíše geograficky gramotná osoba.1) To je ten kdo chápe, že...

Organizování informací:

Domnívám se, že rozhodující geografickou prezentací je mapa. Tak, jak se žák učí v první třídě písmena abecedy z kterých tvoří slova a věty, tak musí být vyvinuto úsilí při výuce dalšího jazyka, jazyka...

Organizování informací

Studenti potřebují rozvinou dovednosti typu vyhledávání geografických informací, třídění geografických informací, organizace geografických informací a hodnocení geografických informací. Nepostradatelnou dovedností je umění tvořit geografické otázky. Například(Řezníčková, 2002):1. Otázky vyžadující doslovnou odpověď; jak se jmenuje,...

Geografie – terra inkognita?

Neuvěřitelnou rychlostí běží v desítkách směrů historicky největší myšlenkový, technologický a tím i intelektuální zlom všech dob. Je riskantní. Během jedné generace rozhodnou například informační technologie, genomika, robotika, nanotechnologie a neurovědy o průmyslu a...

Smog

Lokálne znečistenie atmosféry oxidmi dusíka a síry v mestách súvisí hlavne s procesmi spaľovania fosilných palív (automobilová doprava, tepelné elektrárne, ťažký priemysel – metalurgický, hutnícky, chemický a petrochemický atď). Spaľovaním fosílnych palív sa do...

Smog

V súčasnosti už problém klasického znečistenia ovzdušia nie je veľmi akútny, pretože uhlie ako zdroj energie sa už nepoužíva v takej veľkej miere. V dnešnej dobe sa ako energetický zdroj využíva predovšetkým ropa. Prechod...