Geografia

Globálne problémy ľudstva

Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj výkon alebo proces rôznej výroby, najmä priemyselnaj časti.A tým si nikto neuvedomuje, že ničí prostredie okolo seba.Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí...

Globálne problémy ľudstva

Ďalším oteplovaním klímy sa môžu roztopiť polárne a vysokohorské ľadovce následkom čoho by sa zatopili nižšie položené oblasti(napr.Holandsko).-zväčšovanie ozónovej diery – ozón je tenká vrsva v atmosfére,ktorá chráni všetko živé na Zemi pred negatívnymi...

GEOGRAFIA – kompletní obsah:

Geografia – obsah Slovensko Prírodné zdroje Kultúrna krajina a životné prostredie 2. Vlahové kritérium / 3. Kritérium prezimovania Agroklimatické členenie územia: 1. Teplotné kritér… 7. AGROKLIMATICKÁ ŠTÚDIA 6. EVAPOTRANSPIRÁCIA Tuhé atmosferické zrážky 5. KONDENZÁCIA...